भारतीय हवाई दल [Indian Air Force] AFCAT 01/2023 परीक्षा प्रवेशपत्र

भारतीय हवाई दल [Indian Air Force] AFCAT 01/2023 परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : 24 ते 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी

परीक्षा दिनांक : येथे क्लिक करा


भारतीय हवाई दल [Indian Air Force] AFCAT ०१/२०२२ परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी

परीक्षा दिनांक : येथे क्लिक करा